El FADE (Festival d’Art Digital i Electrònica de La Cellera de Ter) és un festival de poble, d’estiu, gratuït, sense ànim de lucre i obert a tots els públics. Després de vuit edicions el FADE continúa reivindicant la importància de l’art digital.

FADE Festival (!)

 

Edició 2010

 

El FADE (Festival de Arte Digital y Electrónica de La Cellera de Ter) es un festival de pueblo, de verano, gratuito, sin animo de lucro y abierto a todos los públicos. Después de ocho ediciones el FADE continua reivindicando la importancia del arte digital.

FADE Festival (!)

Edició 2011

Edició 2012

Edició 2013

Edició 2014

Edició 2015

Video del Festival d’Art Digital i Electrònica FADE
La Cellera de Ter
Juliol 2015
música video: Désoxyder, Asstrio
Caravan, Asstrio